จากรูป   ถ้านำไนโตรเจนเหลวเทลงในบิกเกอร์แก้ว แล้วนำลูกโป่งใส่ลงไป ท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ?

 

เชิญใส่คำตอบครับ