ขอเชิญเข้าสู่

การแสดงทางวิทยาศาสตร

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 

โดย นายเกียรติก้อง สุขเกษม

 

ตำแหน่ง ครู(ครูชำนาญการพิเศษ) คศ.3

 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โทรศัพท์ 032-661098

 

Email: waghor2411@hotmail.com

จำนวนผู้เข้ามาชม

Free Counter
Free Counter