ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

    พบกับผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองนานาชนิด ในสวนสวยและศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ ตั้งแต่ไข่-หนอน-ดักแด้-ตัวเต็มวัย สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันรื่นรมย์ หลบมุมนั่งพักผ่อนเพื่อชมน้ำตกและฝูงปลาแหวกว่าย