สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันอาทิตย์สุขสันต์ เที่ยวชมปลา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-02-05 14:26:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 22 คน

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 - 16.00 น. และให้บริการรถนำชมทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์