สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "
ประกาศเมื่อ 2023-02-03 15:25:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 30 คน

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้แก่คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 32 คน โดยมีหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ดำเนินกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 จำนวน 32 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อถ่ายทำไลฟ์สดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน