สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอแหล่งเรียนรู้ ควรคู่การศึกษา
ประกาศเมื่อ 2023-02-03 14:47:18น.
จำนวนผู้เข้าชม : 123 คน

 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับและนำชม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 91 คน โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 51 คน และโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย จังหวัดชุมพร จำนวน 62 คน รวมทั้งสิ้น 204 คน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง