สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2023-02-01 14:50:32น.
จำนวนผู้เข้าชม : 30 คน

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากิจกรรมค่าย เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 38 คน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมดูนก กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว