สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนวัดเขาน้อย เยี่ยมขมหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-30 13:50:53น.
จำนวนผู้เข้าชม : 33 คน

 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับและนำชม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง