สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประกาศเมื่อ 2023-01-23 13:49:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 103 คน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารหอประชุม วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์