สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 2023-01-21 14:59:52น.
จำนวนผู้เข้าชม : 116 คน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการ ร่วมต้อนรับ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร)