สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันศุกร์ครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-01-20 14:34:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 110 คน

 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด งานส่งเสริมวิชาการและพัฒนาสื่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จ.ระนอง จำนวน 117 คน และโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก จำนวน 242 คน รวมคณะที่เข้าชม จำนวนทั้งสิ้น 359 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน