สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เปิดค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนวิสุทธรังษี
ประกาศเมื่อ 2023-01-18 16:23:38น.
จำนวนผู้เข้าชม : 21 คน

 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาวลัคนา ชำนาญกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 95 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 4 คน ณ ห้องนวลจันทร์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยกิจกรรมค่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566