สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-12-09 14:48:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 119 คน

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด