ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม
ประกาศเมื่อ 2012-01-20 09:51:37น.
จำนวนผู้เข้าชม : 734 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการประจำเดือนมกราคม โดนมีนายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม และนำผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ และถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ก่อนการประชุมทุกครั้ง  ณ ห้องมุขประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Editors / Mercury