ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
ประกาศเมื่อ 2012-01-14 14:43:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 682 คนนางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัีดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 และมอบเกียรติคุณบัติให้แก่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมอาทิเช่น เทศบาลตำบลคลองวาฬ กศน.ประจวบคีรีขันธ์ กกท.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.คลองวาฬ บริษัททิปโก้ฟู้ด จำกัดมหาชน บริษัทเสริมสุข จำกัด ณ อาคารการแสดงทางวิทยาศาสตร์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่

Editors / โลมา 2