ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พฤหัสหรรษา ชวนมาเที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-05 14:08:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 29 คน

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาด และประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งวันนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก โดยมีกาลงทะเบียนสแกนQR Code ไทยชนะ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19