ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวปลอดภัย เที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-05-04 16:09:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 27 คน

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยมีการลงทะเบียนสแกนQR Code ไทยชนะ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค
COVID-19 ในวันนี้มีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย