ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรม"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019 โรงเรียนรักษ์วิทยา
ประกาศเมื่อ 2019-11-12 10:04:00น.
จำนวนผู้เข้าชม : 53 คนวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนรักษ์วิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019 ในหัวข้อ "ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)" จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนและสังคมไทย พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศเข้าฉายให้ชมฟรี จำนวน 18 เรื่องจากทั่วโลกภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์