ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.อวท.ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ประกาศเมื่อ 2019-11-12 09:59:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 55 คนเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายเบญจพล พาลีผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลคลองวาฬ ณ ท่าเทียบเรือคลองวาฬ โดยเป็นผู้แทนมอบรางวัลให้แก่น้องๆที่ทำการแสดงบนเวลที และผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ ในครั้งนี้อีกด้วย แม้เวลาจะล่วงเลยมานาน แต่ประเพณี ลอยกระทงก็ยังยึดมั่นอยู่กับคนไทย เพราะนอกจากเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของไทยไว้แล้วยังเป็นการระลึกถึงคุณค่าของแม่น้ำ อีกทั้งเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูล ลงไปในแหล่งน้าต่างๆ พร้อมลอยทุกข์โศกโรคภัยและสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์