ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 2019-11-08 15:29:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 18 คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต" (Humboldt and the Web of Life) ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย โรงเรียน เยาวชนและผู้สนใจชมฟรีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศทั่วโลกภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์