ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรม (Humboldt and the Web of Life) โรงเรียนบ้านทางหวาย ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 2019-11-08 15:26:54น.
จำนวนผู้เข้าชม : 18 คนวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านทางหวาย ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม"เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" Science Film Festival 2019 ในหัวข้อ "ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)" จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนและสังคมไทย พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศเข้าฉายให้ชมฟรี จำนวน 18 เรื่องจากทั่วโลกภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์