ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต" (Humboldt and the Web of Life)
ประกาศเมื่อ 2019-11-08 15:07:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 67 คนเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต" (Humboldt and the Web of Life) โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากนานาชาติฉายให้ชมฟรีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายนถึง 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ซึ่งมีภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย อาทิ ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น ภาพยนตร์สำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีภาพ / ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์