ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมส่วนอำนวยการ ครั้งที่ 7/2562
ประกาศเมื่อ 2019-08-08 09:02:21น.
จำนวนผู้เข้าชม : 41 คนวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายสินรัตน์ แก้วนิยม หัวหน้าส่วนอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมส่วนอำนวยการ ครั้งที่ 7/2562ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์