ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับคณะจากกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ประกาศเมื่อ 2019-07-09 10:46:23น.
จำนวนผู้เข้าชม : 61 คน


 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรและศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมและสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์