ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม
ประกาศเมื่อ 2019-07-09 10:42:46น.
จำนวนผู้เข้าชม : 82 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว โดยนำกิจกรรมอีโค่บริค และการค้นหาไมโครพลาสติก เข้าร่วมนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์