สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท. เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ประกาศเมื่อ 2019-05-31 14:36:06น.
จำนวนผู้เข้าชม : 603 คน


 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์