ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หวก้ากอได้ปฏิบัติงานจิตอาสา กลุ่มที่ 2
ประกาศเมื่อ 2019-05-31 14:32:52น.
จำนวนผู้เข้าชม : 149 คน(วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 10.30 น. บุคลากรสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติงานจิตอาสา กลุ่มที่ 2 โดยรับผิดชอบการทำความสะอาดห้องสุขา ภายในวัดคลองวาฬ จำนวน 4 จุด ในการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” วัด ประชา รัฐสร้างสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่