สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
ประกาศเมื่อ 2019-05-30 10:05:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 598 คนนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะระดับจังหวัด ปี 2562 สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่นภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์