สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักการมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
ประกาศเมื่อ 2019-05-29 14:01:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 508 คนวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวลัคนา ชำนาญกุล ตำแหน่งครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักการมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง เพื่อมุ่งสู่ กศน.ไร้ถังขยะ" ณ กศน.อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ บุคลากร กศน.อำเภอหัวหิน และคณะกรรมการ กศน.ตำบล รวม 40 คนภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์