สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กศน. อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ประกาศเมื่อ 2019-05-29 10:27:07น.
จำนวนผู้เข้าชม : 450 คนวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ให้แก่เยาวชนจาก กศน.อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ค่ายหว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์