สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศเมื่อ 2019-05-28 10:42:01น.
จำนวนผู้เข้าชม : 426 คนวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายเบญจพล พาลี ผู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่5/2562 ณ ห้องเกาะหลัก (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์