สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 7
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 11:13:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 447 คนนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายสินรัตน์ แก้วนิยม หัวหน้าส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย นายทศพล หอมแม้น พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมGreen School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์