สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 10:43:28น.
จำนวนผู้เข้าชม : 418 คนวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์