สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.อวท.ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 10:00:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 443 คนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์