สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผอ.อวท.ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 09:53:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 458 คนวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ อวท. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสากับเทศบาลต.คลองวาฬ และอบต.คลองวาฬ จัดกิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวงภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์