สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562
ประกาศเมื่อ 2019-05-27 09:39:21น.
จำนวนผู้เข้าชม : 437 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสากับเทศบาลตำบลคลองวาฬ และอบต.คลองวาฬ จัดกิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวงภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์