สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬนำไข่หมึกหอม หรือ หมึกตะเภา บริจาคเข้าโครงการธนาคารหมึกหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2019-05-22 11:21:19น.
จำนวนผู้เข้าชม : 491 คนวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 สมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬนำไข่หมึกหอม หรือ หมึกตะเภา บริจาคเข้าโครงการธนาคารหมึก โดยนางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์ ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลโครงการเป็นตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับมอบในครั้งนี้ หมึกหอม หรือ หมึกตะเภา (Bigfin reef squid, Soft cuttlefish ) เมื่อโตเต็มวัยมีรูปร่างคล้ายหมึกกระดองแต่ลำตัวรีกว่าหมึกกระดองที่จะมีลำตัวกลมอ้วนกว่า ครีบกว้างยาวเกือบเท่าลำตัว และแนบติดกับลำตัว มีครีบหนาซึ่งเป็นลักษณะของหมึกหอม มักพบอาศัยอยู่รวมเป็นฝูง มีถิ่นอาศัยตั้งแต่ผิวน้ำจนถึงพื้นท้องน้ำภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์