ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอต้อนรับและนำชมคณะจากวัดจันทึก จ. นครราชสีมา
ประกาศเมื่อ 2019-04-29 14:15:33น.
จำนวนผู้เข้าชม : 43 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับและนำชมคณะจากวัดจันทึก จ. นครราชสีมา จำนวน พระและสามเณร 80 รูป อุบาสิกาจำนวน 60 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์