ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอร่วมกับชาวคลองวาฬทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์
ประกาศเมื่อ 2019-04-29 14:06:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 33 คนวันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ และพนักงานราชการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของชาวชุมชนปากคลอง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 17 เมษายน เป็นประจำทุกปีภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์