ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของการจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง
ประกาศเมื่อ 2019-03-15 14:15:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 24 คนวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนายเบญจพล พาลี ผ๔อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธารการประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของการจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 151 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 151 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์