ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.สร้างเครือข่ายกศน.ไร้ถัง กศน.อ.กุยบุรี
ประกาศเมื่อ 2019-03-14 13:42:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 22 คนวันที่ 14 มีนาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมกศน.ไร้ถังเพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถังขยะโดยมีผู้บริหารและคณะครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังการอบรมและการสาธิต นอกจากนี้อุทยานฯได้มอบถังกรีนโคนตัวอย่างให้กับกศน.อ.กุยบุรี ใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนต่อไป โดยมีนางสาววรวรรณ จิตรนิยม ผอ.กศน.อ.กุยบุรี เป็นผู้นำคณะบุคลากรร่วมกันจัดการวัสดุย่อยสลายเพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงการก้าวสู่กศน.ไร้ถังต่อไปภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์