ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอร่วมอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล (STEM Online) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศเมื่อ 2019-03-08 13:31:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 32 คนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล (STEM Online) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562ภาพ / ข่าว โดย งานการตลาดและประชาสัมพันธ์