ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรม กศน.ไร้ถัง สำนักงาน กศน. อำเภอปราณบุรี
ประกาศเมื่อ 2019-03-07 13:18:47น.
จำนวนผู้เข้าชม : 24 คนวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอปราณบุรี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบ จัดกิจกรรม กศน.ไร้ถัง ให้กับครูและนักศึกษา กศน. อำเภอปราณบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดำเนินชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์