ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256
ประกาศเมื่อ 2019-01-08 14:30:14น.
จำนวนผู้เข้าชม : 66 คนเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นายสินรัตน์ แก้วนิยม หัวหน้าส่วนอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะที่ปรึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมี นางพิมรา นุชเจริญ หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นประธานการประชุมภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่