ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ”
ประกาศเมื่อ 2019-01-08 11:17:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 64 คน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ” ภายใต้โครงการลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อรับผู้เข้ารับการอบรม และมีนายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่