ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ชนะเลิศจากการประกวดนานาชาติภายใต้ในหัวข้อ การปฏิวัติอาหาร รวม 21 เรื่อง
ประกาศเมื่อ 2018-12-13 15:08:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 64 คน

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ สสวท. นำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ชนะเลิศจากการประกวดนานาชาติภายใต้ในหัวข้อ การปฏิวัติอาหาร รวม 21 เรื่อง ฉายให้กับนักเรียนและผู้สนใจชมฟรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา จัดฉายให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์