ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution)
ประกาศเมื่อ 2018-12-07 14:20:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 77 คน 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ นำนิทรรศการและเกมส์การละเล่นทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปจัดกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยายจันทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาชาติ จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ นำไปฉายให้นักเรียน ชมฟรีอีกด้วยภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์