ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2018-12-07 11:41:56น.
จำนวนผู้เข้าชม : 85 คนวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ อุทยานฯ หว้ากอ ให้การต้อนรับ สำหรับสถาบันพระปกเกล้า เป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และการเมืองการภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์