ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”
ประกาศเมื่อ 2018-10-11 10:45:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 113 คน


 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” เพื่อเป็นการตามรอยประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยอันทรงคุณค่า และเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย  ภาพ / โดย นายอนนท์ ยาคำ ศว.สระแก้ว

ข่าว / โดยวรา แพใหญ่ อวท.