ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบบริเวณชายหาดหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2018-10-09 15:11:45น.
จำนวนผู้เข้าชม : 99 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับงานซ่อมแซมปรับปรุงในครั้งนี้ อยู่ในระยะเวลาของงาน เลขที่ 47/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม  2560 และรับประกันงาน  2 ปี โดยมีคู่สัญญา กับบริษัท สรวีย์  คอนสตรัคชั่น  (1999) จำกัด วงเงินสัญญา 9,965,000 บาทภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่